Nejd

Vi är del av en liten gård i Åredalen som vill göra saker annorlunda. Vi som bor och arbetar här älskar natur & djur. Därför vi vill driva vår verksamhet på djuren & naturens villkor, använda så lite diesel som möjligt och låta djuren beta på ett sätt som gynnar ekosystemen och samtidigt binder koldioxid.

Vi har valt att arbeta med Gotlandsfår eftersom det är en ursprungsras som mår bra i vårt klimat och som dessutom har en fantastiskt vacker ull!

Alla fårskinn vi säljer är vegetabiliskt beredda utan krom.För ekosystem

Våra skinn kommer från Fjällbetes besättning, en del av vår gård. Lammen föds i Juni, när gräset är grönt och tackorna mår som bäst. Ute i hagarna får tackorna i lugn och ro föda lammen med minimal inblandning från oss herdar. Fåren stannar som mest tre dagar i varje hage och rör sig i en enda flock om 400 tackor runt Undersåker och södra Årefjällen. Denna strategi för betesdrift tillåter marken att vila, rötterna får växa sig djupa och gräset högt innan fåren kommer tillbaka för en andra omgång till hösten.

Ute året runt

När hösten kommer gallras äldre och svagare tackor ut, men alla lamm övervintrar och är tillbaka på bete nästa sommar. Under vintern flyttar fåren hem till gården då marken täcks av snö, men de behåller sin ulljacka på och njuter av Jämtlandsvintern - helst utanför fårhusets väggar även om de alltid är välkomna in. När vårens varma dagar kommer klipper vi fåren och sorterar ullen, en investering för framtiden.

Unika fårskinn

Avelsarbetet handlar lika mycket om friska och starka djur som bra kött och vackra skinn. Skinnen kan därför variera i utseende då vi tillåter skillnader i färg och lock för att sätta hälsan först . Men glansen och lockarna är imponerande och speglar jämtlandsfjällens skönhet. När fåren slaktats skickas skinnen på beredning och återkommer sedan till gården mjuka och fina. Läs mer på Fjallbete.se